Skab grobund for datadreven vækst!

Der bliver talt rigtig meget om store vækstpotentialer i åbne offentlige data, og flere og flere peger på et stort økonomisk potentiale, som ikke udnyttes. I medierne taler man om Open Data og Big Data, og om hvordan vi bedst muligt udnytter de spor af data, som folk efterlader hver dag. Men hvad betyder det, og hvad skal vi egentlig med det?

Jeg tror, at adgangen til både offentlige og egne data er helt afgørende for Danmarks digitale udvikling. Og det er vigtigt, at vi får flere, især mindre virksomheder, til at få øjnene op for det store potentiale, som ligger foran dem, hvis de i langt højere grad gør brug af både egne data men også offentlige data.

Mange enkeltpersoner, organisationer og virksomheder indsamler allerede i dag en bred vifte af forskellige typer af data for at udføre deres daglige opgaver. Det er specielt interessant i den offentlige sektor, både på grund af mængden og de data, der indsamles, men også fordi de fleste offentlige data er offentlige data ved lov, og derfor faktisk kunne åbnes og stilles til rådighed for andre, som kunne drage nytte af den viden i deres virksomhed.

Der er mange områder, hvor Open Data kan skabe værdi, og der findes allerede eksempler på, hvordan det bliver brugt. F.eks. i Holland har en virksomhed udviklet en tjeneste, vervuilingsalarm.nl, som advarer dig med en meddelelse, hvis luftkvaliteten i dit område når et selvdefineret højt niveau. En tjeneste som ”mapumental” i Storbritannien giver dig mulighed for at finde steder at bo, idet der tages hensyn til, hvor langt du vil pendle til arbejde, boligpriser, og hvor smukt et område er. Alle disse eksempler anvender åbne offentlige data.

Data kan bruges i udviklingen af applikationer, tjenester og services eller være afsæt for analyser, tendensvurderinger, forskning etc., men hvordan Open Data vil blive brugt i fremtiden, kan vi kun gisne om; det afhænger jo af graden af innovation, men umiddelbart kan man pege på en række områder, hvor Open Data kan skabe værdi:

  • Effektivisering af offentlige tjenester
  • Gennemsigtighed og demokratisk kontrol
  • Nye og forbedrede produkter og services
  • Innovation
  • Ny viden fra kombinerede datakilder og mønstre i store datamængder

Open Data kan have stor betydning i forhold til din virksomheds konkurrenceevne. I 2014 fik Erhvervsstyrelsen udarbejdet rapporten “Big data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv – potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser“, og den viser blandt andet, at data kan bruges til at differentiere sig i forhold til f.eks. internationale konkurrenter.

Jeg sidder i dommerkomitéen hos Erhvervsstyrelsen, som har igangsat en konkurrence på challenges.dk, hvor de efterspørger værktøjer, der letter anvendelsen af åbne offentlige data, så mindre virksomheder, uden in-house dataspecialister, kan benytte data og øge væksten i deres virksomhed. Jeg glæder mig til at gennemgå de mange og spændende løsninger, som forhåbentlig på sigt kan være med til at skabe grobund for datadreven vækst i det digitale Danmark.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *